Vi er takknemlige overfor alle som ønsker å gi en testamentarisk gave. En testamentarisk gave består i at du setter av en gave i testamentet ditt til Asker og Bærum KFUK-KFUM-speiderens aktivitet for barn og unge. Du kan velge å testamentere et beløp eller en prosent av boet etter alt annet er gjort opp.

For at din arv skal gå til ditt ønskede formål må du sørge for at det står i ditt testamentet. Testament er et dokument som er opprettet i bestemte former, og gjennom et testament kan du sørge for at det du etterlater deg blir fordelt slik du ønsker det. I testamentet bestemmer testatoren hvem som skal arve ham eller henne, og hva de skal arve. Testamentet er bare gyldig når det ikke er i strid med arvelovens bestemmelser for form og innhold.

Vi oppfordrer deg til å søke juridisk bistand og til å sette deg inn i hvilke lover og regler som gjelder. Det er viktig at testamentet skrives riktig, både med tanke på formkrav, oppbevaring, hva du kan bestemme og hva arveloven bestemmer.

Testamentariske gaver til ideelle organisasjoner er unntatt arveavgift, uansett hvor stor arven måtte være.