Semesterplanen for Asker og Bærum KFUK-KFUM-speidere vedtas på kretsens årsmøte.
Du finner den på følgende link:

Semesterplan for 2022

Aktivitetene i Asker og Bærum KFUK-KFUM-speidere har ulik fokus ut fra de forskjellige aldersgruppene: 

  • Oppdagere (1.-2. trinn) og Stifinnere (3.-4. trinn): Oppleve morsomme leker og friluftsaktiviteter
  • Vandrere (5.-7. trinn, samt “Bamsemums” 8.-10. trinn): Ha tid til å være sosiale og mestre utfordringer
  • Rovere (fra fullført 10.trinn til 25 år): Opplevelser og fellesskap
    Ledere: Lederfellesskap

Husk utetøy på alle speidermøter og arrangementer!