Kretskontoret til Asker og Bærum KFUK-KFUM-speiderne er lokalisert på forbundskontoret til KFUK-KFUM-speiderne.

Du kan kontakte kretskontoret på epost: abk@kmspeider.no

Org.nr.: 999111920
Kontonummer: 3000.34.07892

Postadresse:
Asker og Bærum KFUK-KFUM-speidere
c/o KFUK-KFUM-Speiderne
Postboks 6814 St. Olavs plass
0130 OSLO

http://askerogbaerum.kmspeider.no