Asker og Bærum KFUK-KFUM-speidere er en kristen barne- og ungdomsorganisasjon. Visjonen til Asker og Bærum KFUK-KFUM-speiderne er «Peke på Jesus» og vi formidler det kristne budskapet i rammen av friluftsliv og fellesskap. Til dette ber vi om menighetens offer og forbønn.


KFUK-KFUM-speiderne spiller på lag i trosopplæringen

Sammen med menighetene legger vi til rette for at barn og ungdom skal få mulighet til å reflektere over sitt liv og sin tro i lys av en treenig Gud. Vi jobber for at alle barn og ungdommer skal kunne delta i et trygt, kristent miljø der de kan prøve ut nye sider ved seg selv, oppleve mestring og utvikle hele seg.

Aktivitetene KFUK-KFUM-speiderne gir våre medlemmer et møte med kristen tro, og bidrar til ansvarsbevissthet, selvstendighet, samfunnsmessig engasjement, mellommenneskelig forståelse og respekt for naturens verdi. Vi ønsker å ta på alvor at alle er skapt som hele mennesker, og det skal synes i arbeidet vårt og i verdiene vi formidler. Speiderne knytter vennskap i små patruljer, og er en del av et større fellesskap lokalt og nasjonalt. 


UNGE LEDERE
Ledertrening handler om å ta ungdom på alvor, la dem slippe til, gi dem reell innflytelse og ansvar. Rogaland KFUK-KFUM-speidere lar barn og ungdom selv være ledere under overskriften Ungt Ansvar – Voksent Nærvær.

Vi arrangerer lederkurs for patruljeføerer (7.-10. klasse) 14+ kurs (temakurs;14-17 år), Veilederkurs (16-20 år), Ettåringsprogram for dem fra 18 år og eldre.

For å videreutvikle dette arbeidet trenger vi støtte fra din menighet. En offergave vil være til stor hjelp og inspirasjon. Gaven kan settes inn på vår konto: 3000.34.07892


Forslag til tekst for opplesning

"Offeret i dag går til Asker og Bærum KFUK-KFUM-speidere, en kristen barne- og ungdomsorganisasjon som vil hjelpe unge mennesker til å leve og vokse i tro på Jesus Kristus og i mellommenneskelig forståelse. Gjennom ukentlige aktiviteter, ledertrening og leirer skaper organisasjonen trygge og åpne fellesskap der alle får mulighet til å utfolde seg og utvikle hele seg med ånd, sjel og kropp. Asker og Bærum KFUK-KFUM-speidere legger til rette for ungt engasjement og handling lokalt og globalt. Gaven som gis vil være et viktig bidrag i dette arbeidet."