Prisen for å være medlem varierer noe fra gruppe til gruppe. Lokalgrupper setter sin egen kontingent i tillegg til beløpet som går til forbundet, men totalpris ligger stort sett mellom 700 til 1000 kroner per år. Det gis familierabatt dersom flere i familien er med, og du kan høre med din gruppe om muligheten for redusert kontingent. Familiespeidere har en redusert forbundskontingent.

Det kan også påløpe noen kostnader i forbindelse med turer og leirer. Hør med din gruppe hvordan deres aktiviteter er organisert.

Speidere meldt inn etter 1. august får automatisk halvert forbundskontingent for resten av kalenderåret.