I KFUK-KFUM-speiderne er det krav om politiattest for frivillige og ansatte som utfører oppgaver som innebærer et tillits- eller ansvarsforhold overfor personer under 18 år, eller mennesker med utviklingshemming. Dette er et viktig tiltak for at speideren skal være et trygt sted for alle.

Les mer om krav om politiattest på forbundets nettsider.